mobil_logo

Att uppleva teater

Efter ett besök
Efter en föreställning är det bra att vara generös med tiden och ge eleverna chans att låta upplevelsen sjunka in utan stress. Glöm inte att vi alla är olika i hur vi upplever och tar till oss. Några kommer vilja berätta direkt vad de tänkte och tyckte medan andra vill fundera för sig själva. Pressa inte eleverna att redogöra för åsikter och tankar direkt efter föreställningen, utan använd istället stunden efter föreställningen till att lyssna in vad som verka vara de spontana reaktionerna och fånga upp de inför ett mer strukturerat samtal.
 

 Det finns inga rätt eller fel i en upplevelse!


Ett sätt att bygga upp ett samtal kring scenkonst är att använda Riksteaterns modell “En väv av tecken”. Modellen består av tre steg - beskriva, tolka och reflektera - och kan hjälpa till att skapa ett öppet och fördjupande samtal om upplevelsen:

1. Det första steget är att tillsammans i grupp försöka beskriva de olika delarna av föreställningen. Försökt att göra beskrivningen objektivt, fritt från värdering och tolkning. Hur såg scenrummet ut? Vilka var karaktärerna och vad gjorde de?

2. Nästa steg är att tolka föreställningen, utgå från de delar som kommit upp under beskrivningen. Vad kan föreställningen velat säga, fanns det tecken/symboler i föreställningen? Vilket/vilka teman fanns? Alla olika tolkningar är välkomna och målet är inte att komma överens om en gemensam ”rätt” tolkning utan att lyfta olika möjligheter och perspektiv.

3. Det tredje steget är att reflektera, med det egna tyckandet och känslor kring sin upplevelse. Vilka associationer finns? Vilka minnen väcker det till liv? Vad tyckte du om föreställningen? Målet är att eleven ska få en förståelse för och en medvetenhet om sitt egna perspektiv i förhållande till sin omgivning. Detta kan antingen genomföras i grupp, men kan också individuellt. 

Genom ett samtal efter en teaterupplevelse skapas möjlighet till att fundera över värden och värderingar, olika perspektiv och öka förståelsen kring att reflektera över uttryck och upplevelser. Använd gärna teaterföreställningen som ett redskap för att följa skolans uppdrag för hur eleverna kan utveckla sin förmåga till kommunikation och dynamiskt tänkande, hur språk, kultur, samtal, lärande och identitetsutveckling är tätt förknippade och hur skolan ska stimulera elevernas personliga ställningstaganden kreativitet och nyfikenhet. Var dock varsam med att inte skapa press kring att förstå föreställningen, eller att skapa “obligatoriska läxor” kring den. Öppna samtal ger mer. 

Slutligen...
Teatern är en fantastisk plats för att ”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” – för att öppna nya världar som ger möjligheter till inlevelse, upplevelser och empati!

Har du ytterligare frågor eller funderingar eller vill ha tips kring hur du ska tala med dina elever om en teaterupplevelse, så tveka inte att hör av dig till oss!

Ur Romeo och Julia. Foto: Lina Ikse.